معاونت توسعه مدیریت و منابع

برگزاري نشست با کارکنان فرمانداري

کد خبر: 42917 تاریخ انتشار: 1398/08/22
نمایش: 121
اخبار
برگزاري نشست با کارکنان فرمانداري هاي کيار و بن از طريق ويدئو کنفرانس
ليلا محمديان معاون توسعه مديريت و منابع استاندار به اتفاق مديران زير مجموعه از طريق سامانه  ويدئو کنفرانس در راستاي توسعه اهداف دولت الکترونيک و صرفه جويي در زمان و هزينه جلسه اي با کارکنان فرمانداري هاي کيار و بن برگزار نموده و به بررسي مسائل و مشکلات  اين فرمانداري ها پرداختند.

افزودن دیدگاه