معرفی معاون

نام و نام خانوادگی:
لیلا محمدیان
تحصیلات:
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
کارشناسی حقوق
کارشناسی علوم اطلاع رسانی و کتابداری
سوابق:
- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری
- مدیر کل امور اداری و مالی استانداری چهارمحال و بختیاری
- مدیر کل امور اداری و مالی استانداری اردبیل
- سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری اردبیل
- معاون امور اداری مدیر کل امور اداری و مالی استانداری اردبیل
- مشاور امور بانوان فرماندار شهرستان نمین استان اردبیل
- کارشناس انتخابات استانداری اردبیل
- کارشناس امور اجتماعی و شوراهای استانداری اردبیل
- کارشناس تولید خبر روابط عمومی استانداری اردبیل
- مسئول کتابخانه استانداری اردبیل
- عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری
- جانشین استاندار در کمیته راهبری توسعه مدیریت استان چهارمحال و بختیاری
- جانشین استاندار در کارگروه آموزش و پژوهش استان چهارمحال و بختیاری
- رئیس شورای فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری
- رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری چهارمحال و بختیاری
- رئیس ستاد اقامه نماز استانداری چهارمحال و بختیاری
- چندین دوره رئیس کمیته مالی و پشتیبانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در استان های اردبیل و چهارمحال و بختیاری